TJENESTER

Regnskap
Selskapet har 190 kunder som representerer et stort spekter av bransjer. Vi benytter Duett som vårt primære regnskapssytem. Vi utfører også regnskapsføring ute hos kundene der dette er ønskelig, enten tilkoblet vårt regnskapssystem, Duett, eller på et system som er installert ute hos kunden.

Fakturering
Vi utfører fakturering for kunder på eget kontor eller ute hos kundene. De fleste kundene, enten de fakturerer selv eller faktureringen blir satt bort til oss, benytter et faktureringssystem som er kompatibelt med vårt regnskapssystem slik at fakturaene automatisk blir bokført.

Betalingsoppfølging
Der vi utfører fakturering for kundene, kan vi tilby betalingsoppfølging med purring og renteberegning iht. kundenes egne ønsker og behov. Vi samarbeider med et byrå for inkassosaker som våre kunder kan benytte.

Remittering
Med vårt bokføringssystem kombinert med skanning av bilag kan vi på en enkel måte tilrettelegge for betaling av inngående fakturaer. Vi kan klargjøre betalingsbilag for elektronisk godkjenning av kunden, slik at betaling skjer på forfallsdato.

Rapportering
Som en naturlig del av regnskapsarbeidet utarbeides periodiske regnskapsrapporter som informasjon til kunden. Rapportene tilpasses kundenes ønsker og behov innenfor de lovmessige krav som stilles til oss som regnskapsførere.

Lønn
Vi har god ekspertise på lønnsutbetalinger i mange forskjellige bransjer. Vi kan tilby elektroniske systemer for timeregistrering og importere lønnsgrunnlag direkte i vårt lønnsystem. Ved å benytte vårt system skjer bokføringen av lønn automatisk i regnskapssystemet.

Årsoppgjør
Vi utfører selvfølgelig periodiske kontroller, det lovmessige krav om dokumentasjon av balansen ved årets slutt og utarbeider fullt årsoppgjør med noter og utkast til årsberetning. Videre bistår vi også med protokoller fra besluttende organer som styre og generalforsamling der dette er ønskelig.

Firmaetablering
Ved stiftelse av selskaper og/eller omorganisering er vi en naturlig samarbeidspartner.


Rådgiving
Alle våre ansatte gjennomgår årlig oppdateringskurs, slik at de til enhver tid er kjent med nyheter og lovendringer. Endringer vedrørende skatter, avgifter, lønn og andre forhold som kan være aktuelle for den enkelte kunde , informeres om både gjennom samtaler og ved utsending av kundebrev. Ut over dette har våre ansatte forskjelligartet kompetanse og kan bistå både nyetablerte og andre med gode råd og anbefalinger vedrørende etablering, valg av selskapsform, systemer etc.

Budsjettering
Vi bistår gjerne kunder med å utarbeide budsjetter. Budsjettering er en viktig faktor for å kunne følge selskapets økonomiske utvikling.

Digital regnskapsløsning.
MinSide - Din nye bestevenn! Vi kan tilby elektroniske løsninger på alle aktuelle arbeidsoppgaver i din bedrift.
  • Fakturering.
  • Registrering av timer for fakturering og for lønn.
  • Automatisk bilagsføring.
  • Elektronisk bilagsmottak.
  • Attestering og betaling i MinSide - kontonummer og KID fylles inn automatisk.
  • Alltid oppdaterte rapporter og andre styringsverktøy til dags dato.


    Ta kontakt for en uforpliktende samtale hvis du har spørsmål vedrørende regnskapsføring og våre tjenester. Vi kan skreddersy løsninger tilpasset din bedrift.